پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک

 

مطالعه تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

 

 

استاد راهنما

دکتر زهرا ریاحی زمین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

    هدف این پژوهش، مطالعه و تحلیل تکنیک‌ها و عناصر طنز در آثار طنزنویسان نوجوان دهه‌ی هشتاد می باشد. این مطالعه از جنبه‌های گوناگونی مانند تکنیک‌ها و عناصر به کار رفته، تنوع تکنیکی و طرز اظهار، محتوا و موضوعات مورد توجه نویسندگان و سیر طنزپردازی در این دهه انجام گرفته می باشد. بر این اساس، در روش پژوهش پس از به دست‌آوردن تعریفی دقیق از تکنیک‌های طنز، به مطالعه کارکرد آن‌ها در آثار مورد بحث پرداخته شده می باشد. با در نظر داشتن یافته‌های پژوهش، تکنیک‌های کنایه و سپس طنز موقعیت، بیشترین کاربرد را در این آثار داشته‌اند. بهره گیری از این تکنیک‌ها بیشتر به دلیل محدودیت سنی مخاطب و تفهیم موضوع با زبانی ساده و به دور از پیچیدگی بوده می باشد. در بحث تنوع تکنیکی، شفیعی، به دلیل تعدد آثار نسبت به دیگر نویسندگان، از تکنیک‌ها و عناصر گوناگون، بیشترین بهره گیری را کرده می باشد. هم‌چنین نویسندگان دیگری مانند عموزاده خلیلی و هاشمی نیز از تکنیک‌های گوناگون در راستای طنزآمیزتر کردن آثار خود بهره گیری کرده‌اند. مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه نویسندگان قرار گرفته، مسائل اجتماعی می باشد. نویسندگان در کنار پرداختن به آسیب‌های اجتماعی، بعضی ناهنجاری‌های سیاسی و یا مسائل فردی و شخصی مربوط به نوجوانان را نیز مطرح کرده‌اند. نگاهی به سیر طنزپردازی در این دهه به خوبی روشنگر این نکته می باشد که تعدد آثار در اواخر دهه نسبت به اوایل آن، بیشتر شده و نویسندگان، پرکارتر ظاهر شده‌اند. هم‌چنین در به کارگیری تکنیک‌ها و عناصر طنز و چگونگی طرح موضوعات، آثار اواخر دهه از پختگی و یکدستی بیشتری برخوردار هستند.

 


فهرست مطالب

 

فصل اول

  1. مقدمه و مبانی نظری …………………………………………………………………
    • اظهار مسئله
    • اهمیت و ضرورت پژوهش
    • پیشینه پژوهش
    • روش پژوهش

فصل دوم مطالعه و تحلیل تکنیک‌های طنز

  1. تکنیک‌ها و روش اظهار طنز

1.2. احمد اکبرپور

1.1.2. درمورد‌ی نویسنده

2.1.2. آثار

1.2.1.2. من نوکر بابام نیستم

2.2.1.2.سه سوت جادویی

3.1.2. ارزیابی کلی

و

2.2. طاهره ایبد

1.2.2.درمورد‌ی نویسنده

2.2.2. آثار

1.2.2.2. خانواده آقای چرخشی

3.2.2. ارزیابی کلی

3.2. فرهاد حسن‌زاده

1.3.2. درمورد‌ی نویسنده

2.3.2. آثار

1.2.3.2. بند رختی که برای خودش دل داشت

2.2.3.2. لبخندهای کشمشی یک خانواده خوشبخت

3.2.3.2. هندوانه به شرط عشق

4.2.3.2.در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود

3.3.2. ارزیابی کلی

4.2. فریدون عموزاده خلیلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید