دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

(Read more →)